NAŠE SLUŽBY

Poskytujeme kompletní stavební služby od návrhů až po realizaci.

Se stavbou domu na klíč nebo rekonstrukcí bytu je spojené množství potřebných aktivit, povinných administrativních náležitostí, ale i návrhů a jejich řešení, proto
EBSpol s.r.o. nabízí maximum služeb pod jednou střechou:

 • hypoteční servis - náš specialista má praxi v oboru více jak 18 let, umí připravit výběr z více bank podle klientových možností. Osobně jej známe přes 10 let a důvěřujeme jeho schopnostem.

 • služby kvalitního projektanta pro individuální projekt nebo úpravy našeho typového projektu
  • potřebuje-li klient vytvořit projektovou dokumentaci pro vlastní představu o domě na míru, nebo chce upravit vnitřní dispozice nebo rozšířit vnější rozměry našeho typového projektu, nebo podsklepit dům, umístit k němu venkovní garáž nebo navrhnout úpravy či rekonstrukci bytu atd.
 • servis pro vytvoření kompletních podkladů pro stavební ohlášení
  • pro stavební ohlášení potřebuje klient kompletní projektovou dokumentaci - tedy nejen projekt samotného domu, ale i veškeré projekty rozvodů elektro - voda - kanalizace - topení - plyn, statické posouzení, požárně bezpečnostní zprávu, kompletní projekt přípojek, případně projekt studny nebo projekt čističky odpadních vod, projekt hromosvodu, PENB - průkaz energetické náročnosti budovy, hydrogeologický průzkum podloží, stavební úřad si může ještě vyžádat hydrogeologický průzkum, pedologickou nebo hlukovou studii atd. Požadavky stavebních úřadů se oproti informacím v médiích na téma zjednodušení a zrychlení stavbního povolovacího řízení naopak zpřísňují, termíny se prodlužují a klientům zpracovávání různých studií více zatěžuje peneženku.
  • stavební povolení/ohlášení si klient může po zhotovení projektové dokumentace zajistit po své linii nebo mu nabídneme službu projektanta, který mu vyřízení ohlášky jako placenou službu zajistí s tím, že klient dodá souhlasné podpisy k umístění domu od svých sousedů a smlouvy uzavřené se správci sítí
 • služby firmy provádějící radonový průzkum
  • povinný radonový průzkum majitel parcely potřebuje nejen pro stanovení případného protiradonového opatření na počátku tvorby projektové dokumentace, ale i pro stavební úřad pro stavební ohlášení
 • služby geodeta pro zaměření domu
  • nabízíme kompletní servis geodeta
 • plot, zahradnické služby a technika
  • pro klienty, kteří využijí našich zkušeností s navrhováním a úpravou zahrad, terénními úpravami parcely, návrhem a stavbou vhodného oplocení, ale třeba i zahradního jezírka, bazénu, sauny...
 • zakázková kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči, nábytek na zakázku - vestavěné skříně, postele...
  • nabízíme služby naší truhlářské dílny

 • Postavíme dům...

                                            ....a to ostatní už ponecháme na Vás